Sản phẩm tiêu biểu của Tỉnh Bình Định

Đạt tiêu chuẩn OCOP

Chúng tôi may mắn được tham gia Chương trình này và đem tất cả các sản phẩm đặc trưng của Công ty mình quảng bá và lan toả sản phẩm tại địa phương.

 

Hương vị nồng nàn

Rượu Bàu Đá BIDIR Hoàng Long

Hương vị tuyệt hảo từ dòng sản phẩm độc đáo của Công ty

Hương vị đặc trưng

Rượu Đậu Xanh BIDIR Hoàng Hảo

Mùi thơm đặc trưng từ dòng sản phẩm được kết hợp từ những nguyên liệu độc đáo và phương pháp hiện đại

TRUYỀN THỐNG VÀ HIỆN ĐẠI

Sản xuất với dây chuyền công nghệ hiện đại

Công ty đã ứng dụng máy móc thiết bị vào sản xuất, chưng cất rượu truyền thống, với những nồi nấu rượu bằng điện hiện đại và máy khử độc tố andehit